Vị trí quản lý Chuyên Mục Lập Trình

286

Lập trình là một trong những mảng mà TechSHARE tập chung hướng tới có những bài viết kỹ thuật chuyên môn cao. Để có một chuyên mục chia sẻ hữu ích, TechSHARE cần một Team Leader cho chuyên mục này. Với mong muốn được hợp tác với cá nhân hoặc các công ty về Lập Trình : Game – Mobile – Web – Ứng dụng …

– Vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0904092014 hoặc gửi email tới địa chỉ info@techshare.vn để biết rõ thông tin

Trân trọng.

BQT TechSHARE