Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPN Client to Site bằng Forti-client

13855

VPN là một mạng riêng ảo – viết tắt của từ Virtual Private Network. VPN có khả năng tạo ra kết nối mạng riêng tư khi kết nối với bất kỳ hệ thống mạng Internet công cộng nào. Nghe có vẻ khó hiểu với người dùng bình thường, nhưng nói một cách đơn giản là tạo một lối đi riêng cho người dùng truy cập Internet an toàn hơn thay vì phải đối mặt với hàng ngàn nguy cơ khi kết nối với Wi-Fi công cộng bên ngoài. Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng VPN Client to site một các chi tiết nhất.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPN Client to Site

Step 1: Download phần mềm Forti-Client

-Truy cập link bên dưới để Download phần mềm VPN Forticlient
https://www.forticlient.com/downloads

Step 2: Cài đặt phần mềm Forti-Client:

Click next

Next – Click Config VPN => Click on tab  Remote Access

Click NEXT => Chọn tab IPsec VPN. Điền thông tin đầy đủ vào các ô trống.

Thông tin như hình dưới


Connect name: Tên kết nối

Remote gateway: điền IP public: 118.70.xx.xx

Điền Pre-shared key: do người quản trị mạng cung cấp khi cấu hình VPN site – site

  • NEXT : CLICK APPLY và CLOSE

Xuất hiện ra bảng điền thông tin Account ( user/password)

  • Nhấn CONNECT để kết nối vào VPN của công ty

Chúc các bạn thành công !