Làm thế nào để thay đổi định dạng thời gian trong Windows 10

1136

Thông thường mặc định khi cài win trên cả laptop máy tính thì windows sẽ tự động chọn đúng múi giờ Việt Nam và thời gian cũng chính xác, tuy nhiên một số trường hơp điển hình như pin CMOD hết thì ngày giờ máy tính có thể không còn đúng được nữa hoặc windows nhận sai múi giờ cũng gây tới tình trạng này. Một số trường hợp khác có thể do người dùng thiết lập nào đó làm thay đổi ngày giờ.

Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng cho bạn biết cách thay đổi đồng hồ Windows 10 thành định dạng thời gian phù hợp với bạn.

1. Để thay đổi định dạng thời gian, bạn cần phải nhấp chuột phải vào “thời gian trên thanh tác vụ”, sau đó nhấp vào “Adjust date/time”.

2. Trong cửa sổ Cài đặt bật lên, cuộn xuống tiêu đề “Formats” và nhấp vào “Change date and time formats”.

3. Bạn có thể tinh chỉnh mọi thứ ở đây như ngày đầu tiên và định dạng ngày (ví dụ: dd/mm/yy kiểu châu Âu và định dạng dd/mm/yy), nhưng để thay đổi định dạng thời gian cần xem các hộp “Thời gian ngắn” và “Thời gian dài”.


Phần kết luận
Đối với một quá trình đơn giản như vậy, Microsoft dường như cố gắng hết sức để làm cho nó càng khó hiểu càng tốt. Tuy nhiên, bây giờ bạn biết làm thế nào nó hoạt động, thời gian chính nó trở lại trong tay của bạn.