Hướng dẫn phát wifi từ laptop bằng command prompt

2984

Hiện nay các phần mềm phát WiFi như Connectify và MyPublicWiFi hoạt động rất tốt trên Win XP và Win 7, nhưng nó sẽ khiến máy bạn chậm đi một chút. Vì thế bài này sẽ chia sẻ với các bạn các cách phát WiFi trên Win 8 hay Win 10 trực tiếp mà không cần dùng phần mềm.

Sẽ không tiện dụng bằng dùng phần mềm chuyên nghiệp nhưng dù sao các cách này cũng giúp bạn chủ động hơn, và hơn nữa rất dễ làm.

Các bước thực hiện phát wifi bằng cmd như sau :

1.Khởi chạy. Nhấn “phím cửa sổ (Windows)” và “R” cùng một lúc. Cửa sổ khởi chạy (Run) sẽ xuất hiện.

2.Mở Command Prompt. Gõ “cmd” vào ô trống rồi nhấn “Enter” hoặc OK. Command Prompt sẽ được khởi chạy bằng quyền quản trị (Administrator).

3.Kiểm tra thiết bị. Gõ netsh wlan show drivers trong Command Prompt và nhấn Enter.
Bạn sẽ thấy kết quả như trong hình.
Dòng hosted network supported :Yes có nghĩa là máy tính của bạn hỗ trợ cho các mạng được host. Cần xác nhận điều này.

4.Tạo mới. Gõ netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Hotspotname key=password trong Command Prompt. Bước này giúp tạo ra hotspot nhưng đang ngoại tuyến.

5.Khởi chạy. Gõ netsh wlan start hostednetwork trong Command Prompt để khởi chạy Hotspot vừa tạo ra.

6.Dừng. Gõ netsh wlan stop hostednetwork trong Command Prompt để dừng Hotspot.

7.Xem thông tin chi tiết. Gõ netsh wlan show hostednetwork để xem trạng thái của Hotspot.

8.Internet. Để chia sẻ kết nối Internet của Hotspot này, vào Network and sharing center (Trung tâm chia sẻ và mạng) rồi nhấp Change adapter setting (Thay đổi thiết lập adapter). Nhấp chuột phải vào Connection dùng để kết nối Internet và lựa chọn Properties (Đặc tính).

Trong Properties, vào Sharing (Chia sẻ) và tích ô “Allow other network users to connect through this computer’s internet connection” (Cho phép người dùng mạng khác kết nối qua Internet của máy tính này) và lựa chọn tên của kết nối mạng được Hotspot sử dụng (Cần vào cửa sổ Network Connection và tìm kiếm kết nối ghi là Microsoft Hosted Network Virtual Adapter). Sau đó lưu lại. Giờ thì kết nối Internet của bạn đã được chia sẻ.