Thỏa Thuận

TechSHARE là một Website chuyên về các bài viết Kỹ Thuật – Công Nghệ trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin. Là nơi mọi người có thể chia sẻ, học tập, giao lưu và Nhậu.

Nội Dung trên TechSHARE

“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng TechSHARE, ví dụ như đoạn văn bản, mã nguồn, đường dẫn, tệp đồ họa, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim và bất kỳ nội dung tương tự nào khác.

Bạn hiểu rằng toàn bộ Nội Dung đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải là TechSHARE, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên TechSHARE, và trong khi sử dụng TechSHARE, bạn có thể gặp các Nội Dung mà bạn cảm thấy xúc phạm, không đúng đắn hoặc gây khó chịu mà khởi nguồn và thuộc phạm vi trách nhiệm của người dùng khác.

Gỡ bỏ Nội Dung trên TechSHARE

Bạn xác nhận rằng TechSHARE không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào về bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra trước các Nội Dung đó. Tuy nhiên, TechSHARE bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với thỏa thuận này hay không, và có thể kiểm tra trước, di rời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của TechSHARE, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm thỏa thuận này.

Thay đổi điều khoản

Điều khoản trong thoả thuận này có thể sửa đổi mà không thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được thông trên trang web hoặc theo một cách nhất định bởi TechSHARE. Kể từ sau khi thông báo, nếu bạn vẫn sử dụng TechSHARE sẽ được coi là đã đồng ý với những sửa đổi đó.

Trân trọng.

BQT TechSHARE