Các chế độ cấu hình của Router

5072

Thiết bị Cisco đang ngày càng khẳng định độ phủ sóng trong thị trường Việt Nam bởi những tính năng không thể chối từ, cung cấp hiệu suất hàng đầu với khả năng phục vụ, độ tin cậy và hiệu quả.

Trong bài này chúng tôi cung cấp cho các bạn một tài liệu mang tính chất tra cứu và tham khảo về các chế độ (Mode) cấu hình thiết bị Cisco

Chế độ cấu hình

Cisco router có nhiều chế độ (mode) khi cấu hình, mỗi chế độ có đặc điểm riêng, cung cấp một số các tính năng xác định để cấu hình router. Các mode của Cisco router được trình bày cụ thể trong bài viết này:

1. User Mode hay User EXEC Mode

Đây là mode đầu tiên khi bắt đầu một phiên làm việc với router (qua Console hay Telnet). Ở mode này chỉ có thể thực hiện được một số lệnh thông thường của router. Các lệnh này chỉ có tác dụng một lần như lệnh show hay lệnh clear một số các counter của router hay interface. Các lệnh này sẽ không được ghi vào file cấu hình của router và do đó không gây ảnh hưởng đến các lần khởi động sau của router.

2. Privileged EXEC Mode

Để vào Privileged EXEC Mode, từ User EXEC mode gõ lệnh enable và passwork (nếu cần). Privileged EXEC Mode cung cấp các lệnh quan trọng để theo dõi hoạt động của router, truy cập vào các file cấu hình, IOS, đặt password…

Privileged EXEC Mode là chìa khóa để vào Configuration Mode, cho phép cấu hình tất cả các chức năng hoạt động của router.

3. Configuration Mode

Như trên đã nói, configuration mode cho phép cấu hình tất cả các chức năng của Cisco router bao gồm các interface, các routing protocol, các line console, vty (telnet), tty (async connection).

Các lệnh trong configuration mode sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu hình hiện hành của router chứa trong RAM (running-configuration). Nếu cấu hình này được ghi lại vào NVRAM, các lệnh này sẽ có tác dụng trong những lần khởi động sau của router.

Configuration mode có nhiều mode nhỏ, ngoài cùng là global configuration mode, sau đó là các interface configuration mode, line configuration mode.

4. ROM Mode

ROM mode dùng cho các tác vụ chuyên biệt, can thiệp trực tiếp vào phần cứng của router như Recovery password, maintenance. Thông thường ngoài các dòng lệnh do người sử dụng bắt buộc router vào ROM mode, router sẽ tự động chuyển vào ROM mode nếu không tìm thấy file IOS hay file IOS bị hỏng trong quá trình khởi động.

Các chế độ cấu hình cơ bản của Router và một số đặc điểm của chúng:

Mode Cách thức truy nhập Dấu nhắc Cách thức thoát
User EXEC Login Router> Logoutcommand
Privileged EXEC Từ User EXEC mode, sử dụng lệnh enable Router# Để trở về User EXEC mode, dùng lệnhdisable.
Để vào global configuration mode, dùng lệnhconfigure terminal
Global configuration Từ Privileged EXEC mode, dùng lệnh configure terminal Router(configure)# Để ra privileged EXEC mode, dùng lệnh exithay end hay gõ Ctrl + Z.
Để vào interface configuration mode, gõ lệnhinterface.
Interface configuration Từ global configuration mode, gõ lệnh interface. Router(config-if)# Để ra global configuration mode, dùng lệnhexit.
Để ra privileged EXEC mode, dùng lệnh exit hay Ctrl+Z.
Để vào subinterface configuration mode, xác định subinterface bằng lệnhinterface.
Subinterface configuration Từ interface configuration mode, xác định subinterface bằng lệnh interface Router(config-subif)# To exit to global configuration mode, use theexit command.
To enter privileged EXEC mode, use the end command or press Ctrl + Z.
ROM monitor Từ privileged EXEC mode, dùng lệnh reload nhấn phím Break trong 60s khi router khởi động.
Dùng lệnh Boot system rom
> Để ra User EXEC mode, gõ lệnh Continue