Có lên lưu trữ dữ liệu 1 tháng miễn phí trên iCloud

39

Mặc dù Apple sẽ không bao giờ cung cấp hơn 5GB dung lượng miễn phí, điều này làm cho người dùng khá thất vọng bởi giới hạn lưu trữ.

Bạn đừng quá vui mừng vì lời mời dùng thử 1 tháng miễn phí của Apple luôn đi kèm với một vài dịch vụ có phí khác. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải sử dụng hết dung lượng lưu trữ trên gói iCloud miễn phí của mình. Khi bạn tiếp tục lưu trữ dữ liệu trên iPhone hoặc iPad, Apple sẽ nhắc bạn nâng cấp gói dung lượng trên đám mây của mình lên gói trả phí. Như 9to5 Mac ghi chú, bạn sẽ được miễn phí tháng đầu tiên đối với bất kỳ gói mới nào bạn chọn, nhưng thường thì bạn sẽ phải trả phí để tiếp tục sử dụng sau 1 tháng miễn phí đó.

Một thông báo quan trọng đó là: Chương trình khuyến mãi dùng thử miễn phí chỉ dành cho những người hiện không đăng ký iCloud. Rất tiếc cho những người đang tìm cách nâng cấp gói 50GB (hoặc nhiều hơn) đối với iCloud của họ.

Tính đến thời điểm chúng tôi viết bài viết này, gói dung lượng iCloud 50GB có phí là 1$/tháng, gói 200GB có giá 3$/tháng và gói 2TB có giá 10$ mỗi tháng.

Phải thừa nhận rằng, tiết kiệm 1$ trên iCloud (hoặc ở bất kỳ phần mềm nào) trong một tháng không phải là điều gì to tát cả. Chúng tôi muốn Apple mang lại cho người dùng dịch vụ miễn phí và tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ của họ hoặc cho phép người dùng lưu trữ ảnh không giới hạn mà không tính đến giới hạn 5 GB đó. Nhưng đây là một khiếu nại thường xuyên lặp đi lặp lại nhằm mục đích chống lại Apple, và một dịch vụ miễn phí chắc chắn là tốt hơn là không có gì.