Download VMware Workstation 12 Pro Full Serial Key

1511

Download VMware Workstation 12 Pro Full Serial Key VMware Workstation 12 Pro là một chương trình máy ảo chạy trên hệ điều hành Windows và Linux

VMware Workstation 12 Pro là một chương trình máy ảo chạy trên hệ điều hành Windows và Linux. Nó cho phép người dùng thiết lập các máy ảo (VM) trên một máy tính vật lý duy nhất và sử dụng chúng đồng thời cùng với các máy thực tế.

Mỗi máy ảo có thể chạy riêng một hệ điều hành, bao gồm các phiên bản của Microsoft Windows, Linux, BSD và MS-DOS . VMware Workstation được phát triển và bán ra của VMware Inc, một bộ phận của tập đoàn EMC.

VMware Workstation hỗ trợ các card mạng, chia sẻ ổ đĩa vật lý và thiết bị USB với một máy ảo. Nó có thể mô phỏng các ổ đĩa; một tập tin ISO có thể được gắn kết như một ổ đĩa quang ảo.

VMware Workstation Pro có thể lưu trạng thái của một máy ảo (“snapshot”) tại thời điểm bất kỳ. Những snapshot sau này có thể được phục hồi lại trạng thái ở thời điểm đó.

Hệ điều hành hỗ trợ:

 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows Server 2003
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000
 • Linux

Tính năng mới:

 • Hỗ trợ Windows 10 đầy đủ.
 • Hỗ trợ một số hệ điều hành mới:
  • Ubuntu 15.04
  • Fedora 22
  • CentOS 7.1
  • RHEL 7.1
  • Oracle Linux 7.1
  • VMware Photon
 • Nâng cao khả năng hỗ trợ đồ họa với DirectX 10 và OpenGL 3.3
 • Cải tiến hiệu suất
 • Cải thiện vCloud Air Integration
 • Hỗ trợ IPv6 NAT
 • Tự động ngưng máy ảo khi tắt máy chủ
 • Hỗ trợ màn hình 4K với giao diện người dùng độ phân giải cao.
 • Hỗ trợ nhiều màn hình với các thiết lập DPI khác nhau.
 • Bổ sung hỗ trợ USB 3.0 cho máy ảo Windows 7
 • Chi tiết tại https://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/workstation/12pro/workstation-12-release-notes.html

Yêu cầu hệ thống:

Đối với phiên bản VMware 12 Pro được nhà sản xuất khuyến cáo chạy trên hệ điều hành 64bit với chi tiết như sau:

 • Vi xử lý Intel Core ™ Solo hoặc tương đương, AMD Athlon ™ 64 FX Dual Core Processor hoặc equivalent 1.3GHz tốc độ hoặc nhanh hơn.
 • 2GB RAM tối thiểu / khuyến nghị 4GB RAM hoặc nhiều hơn.
 • 1,2 GB không gian đĩa trống để cài đặt. Không gian đĩa cứng bổ sung cần thiết cho mỗi máy ảo.

Download VMware Workstation 12.5.2 Full Serial Key

 • Kiểu file: RAR
 • Dung lượng: 292 MB
 • Link: google drive (good)

Download VMware Workstation 12.5.0 Full Serial Key

 • Kiểu file: RAR
 • Dung lượng: 292 MB
 • Link: google drive (good)

Download VMware Workstation 12.1.1 Full Serial Key

 • Kiểu file: RAR
 • Dung lượng: 284 MB
 • Link: google drive (good)

Download VMware Workstation 12.0 Full Serial Key

 • Kiểu file: RAR
 • Dung lượng: 283 MB
 • Link: google drive (good)