Docker Compose: Cách cài đặt trên CentOS 7

138

Docker Compose là gì?

Docker Compose là một công cụ để chạy các ứng dụng multi-container Docker. Để cấu hình các dịch vụ của ứng dụng với Compose, chúng tôi sử dụng một tệp cấu hình và sau đó chỉ với một lệnh duy nhất, lập trình viên có thể dễ dàng khởi tạo và bắt đầu tất cả các dịch vụ được chỉ định trong cấu hình.

Docker Compose có thể hữu ích cho nhiều dự án khác nhau, bao gồm:

Phát triển: với các công cụ dòng lệnh Soạn thảo, chúng tôi tạo ra (và tương tác với) một môi trường riêng biệt sẽ lưu trữ ứng dụng đang được phát triển.

Bằng cách sử dụng tệp soạn thư, tài liệu dành cho nhà phát triển và định cấu hình tất cả các phụ thuộc dịch vụ của ứng dụng.

Thử nghiệm tự động: trường hợp này yêu cầu một môi trường để chạy thử nghiệm. Soạn thư cung cấp một cách thuận tiện để quản lý các môi trường thử nghiệm riêng biệt cho một bộ thử nghiệm. Môi trường đầy đủ được định nghĩa trong tệp Soạn thư.

Docker Compose đã được thực hiện trên mã nguồn hình, một dự án cộng đồng hiện chưa sử dụng.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách cài đặt Docker Compose trên máy chủ CentOS 7.

Cài đặt Docker

Trước hết, cách dễ nhất để cài đặt nó là tải xuống tập lệnh cài đặt do dự án Docker cung cấp:

Một bước bắt buộc là định cấu hình đúng người dùng cho Docker. Đặc biệt, thêm người dùng vào nhóm docker, bằng cách thực hiện lệnh sau:

Đăng xuất và đăng nhập lại để cập nhật danh sách nhóm người dùng.

Tiếp theo, kích hoạt Docker để khởi động cùng lúc khởi động máy tính:

Bắt đầu Docker:

Cài đặt Docker Compose

Khi Docker đã được cài đặt, hãy cài đặt Docker Compose. Trước hết, cài đặt kho EPEL bằng cách thực hiện lệnh:

Tiếp theo, cài đặt python-pip:
Tại thời điểm này, bạn có thể cài đặt Docker Compose bằng cách thực thi lệnh pip:
Nâng cấp tất cả các gói Python trên CentOS 7:
Kiểm tra Docker Compose phiên bản với lệnh sau:
Đầu ra phải theo mẫu như thế này:

Thử nghiệm Docker Compose

Docker Hub bao gồm một hình ảnh Hello World cho mục đích trình diễn, minh họa cấu hình cần thiết để chạy một thùng chứa với Docker Compose.

Tạo một thư mục mới và di chuyển vào nó:

Tạo 1 file YAML mới:

Copy đoạn mã dưới đây vào file đó:

Lưu ý: dòng đầu tiên được sử dụng như một phần của tên vùng chứa.

Lưu và thoát.
Chạy vùng chứa

Tiếp theo, thực hiện lệnh sau trong thư mục hello-world:

Nếu mọi thứ đều chính xác, đây sẽ là kết quả được hiển thị bởi Compose:

Vùng chứa Docker chỉ chạy khi lệnh đang hoạt động, vì vậy vùng chứa sẽ dừng lại khi thử nghiệm kết thúc chạy.

Kết luận
Trong hướng dẫn này, chúng ta đã thấy cách cài đặt và kiểm tra Docker Compose trên máy chủ CentOS 7, và sử dụng tệp Compose theo định dạng YAML.