Docker Compose: Cách cài đặt trên CentOS 7

Docker Compose là gì? Docker Compose là một công cụ để chạy các ứng dụng multi-container Docker. Để cấu hình các dịch vụ của ứng dụng với Compose, chúng tôi sử dụng một tệp cấu hình và sau đó chỉ với một lệnh duy nhất, lập trình viên có thể dễ dàng khởi tạo và bắt...

Giới thiệu giải pháp lưu trữ IBM IBM Storwize V5000, V7000

IBM từ lâu đã là một trong những công ty hàng đầu trong việc đổi mới công nghệ lưu trữ, từ khi giới thiệu thiết bị lưu trữ băng từ đầu tiên trên thị trường trong năm 1952. Những năm gần đây, IBM đã dẫn đầu với ảo hóa lưu trữ thông qua hệ thống...

Download VMware Workstation 12 Pro Full Serial Key

Download VMware Workstation 12 Pro Full Serial Key VMware Workstation 12 Pro là một chương trình máy ảo chạy trên hệ điều hành Windows và Linux VMware Workstation 12 Pro là một chương trình máy ảo chạy trên hệ điều hành Windows và Linux. Nó cho phép người dùng thiết lập các máy ảo (VM) trên...