Hướng dẫn cấu hình và sử dụng DHCP relay qua VPN

1240
This entry is part 2 of 3 in the series Hướng dẫn cấu hình Router Draytek Vigor

Khi giữa clients và DHCP server có nhiều mạng khác nhau tương ứng với nhiều router khác nhau, chúng ta cần phải cấu hình DHCP relay agent vì clients sử dụng địa chỉ broadcast để quảng bá yêu cầu cấp phát IP, khi gói tin gửi bằng broadcast đến Router thì sẽ bị loại bỏ, do vậy phải có cách để cho các router trung gian chấp nhập những gói tin broadcast này và gửi đến DHCP server, cách này chính là DHCP relay agent.
Ưu diểm của DHCP relay:

  •  Phù hợp với các máy tính thường xuyên di chuyển giữa các lớp mạng.
  •   Kết hợp với hệ thống mạng không dây ( Wireless) cung cấp tại các điểm – Hotspot như: nhà ga, sân bay, khách sạn, trường học.
  • Thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống mạng.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và sử dụng DHCP relay trên thiết bị Draytek Vigor 3900

Cài đặt VPN

1. Thiết lập một kết nối VPN giữa mạng cục bộ và mạng cục bộ.
2. Sau khi thiết lập VPN, truy cập VPN và Remote Access >> VPN profiles, sau đó kích đúp vào profile.

3. Nhấp vào tab Advanced.

4. Kích hoạt Multicast qua VPN để sử dụng DHCP relay, sau đó nhấn Apply để lưu cài đặt.

Cài đặt mạng Lan
1. Sau khi kết thúc cài đặt VPN, vào LAN >> General Setup, chọn cấu hình LAN bạn muốn đặt relay DHCP sau đó nhấn Edit.

2. Vô hiệu hoá máy chủ DHCP của cấu hình LAN, và nhấn Apply. Hoặc bạn có thể tắt tính năng này trong khi bạn đang tạo cấu hình LAN.

3. Vào tab DHCP Relay.

4. Chọn cấu hình LAN bạn muốn đặt DHCP Relay sau đó nhấp vào Edit.

5. Kích hoạt cấu hình, chọn VPN làm địa chỉ máy chủ DHCP, nhập địa chỉ IP của máy chủ DHCP làm DHCP Server IP, và nhấn Apply để lưu cài đặt.

Bây giờ, máy khách trong LAN có thể lấy địa chỉ IP từ máy chủ DHCP từ xa thông qua kết nối VPN. Bạn có thể sử dụng “ipconfig / release” và “ipconfig / renew” trong nhắc lệnh để làm mới địa chỉ IP của bạn.

Series Navigation<< Hướng dẫn thiết lập nhiều mạng LAN với VLAN trên Vigor3900Hướng dẫn cấu hình VPN trên router Draytek Vigor >>