Chia sẻ tài liệu Linux Server Security – Hack and Defend

171

Hầu hết mọi người đều cho rằng hệ thống bảo mật của Linux đã được cài đặt sẵn và không cần phải thay đổi nhiều. Tuy nhiên, Linux có những mô hình bảo mật riêng cho các trường hợp khác nhau.Việc lựa chọn chế độ phù hợp có thể giúp tăng tính bảo mật cho toàn hệ thống. Linux có thể rất khó điều khiển, tuy nhiên nó lại có nhiều tùy chỉnh phù hợp và linh hoạt.

Việc bảo đảm an toàn cho một hệ thống khỏi những kẻ tấn công luôn là những nhiệm vụ đầy khó khăn đối với những quản trị viên

Hôm này mình chia sẻ với các bạn tài liệu Linux Server Security – Hack and Defend của Chris Binnie. Hiện tại tài liệu này có giá bán là 29$. Các bạn tham khảo để xem hệ thống mình có những điểm nào cần “gia cố” nhé.

Download Linux Server Security – Hack and Defend

Pass mở file : techshare.vn