Trang chủ Tags NET Framework

Tag: NET Framework

Sửa lỗi khi cài đặt hoặc update .NET Framework

Đôi khi chúng ta gặp lỗi trong quá trình cài đặt hoặc cập nhật .Net Framework kiểu dạng như "0x8007066A" hoặc "66A" Dưới đây là một số phương pháp mình thường áp dụng. Phương pháp 1: Khắc phục sự cố lỗi đăng ký cập nhật phần mềm MSI Để tự động khắc phục sự cố hỏng đăng...