Làm thế nào để thiết lập kết nối VPN từ MacOS đến Vigor Router thông qua IKEv2?

352

Sửa đổi từ phiên bản trước IKEv1, IKEv2 là một giao thức VPN mới và có nhiều cải tiến sau đó là phiên bản cũ. Nó là ổn định hơn, an toàn hơn và nhanh hơn kết nối thiết lập tốc độ. Hỗ trợ mật mã bảo mật mới hơn và phức tạp hơn để làm cho kết nối an toàn hơn. Sử dụng tiến trình kết nối mới và loại bỏ PPP, IKEv2 cung cấp tốc độ thiết lập nhanh hơn.

Bài viết này trình bày cách thiết lập kết nối IKEv2 VPN giữa các thiết bị Vigor Router và macOS. Bài viết sẽ được chia thành hai phần, đầu tiên là cài đặt của bộ định tuyến Vigor và thứ hai là cài đặt trên macOS.

Cấu hình Router Vigor
1. Truy cập vào VPN and Remote Access >> IPsec General Setup:

a. Gửi một Pre-Shared Key

b. Nhấp OK

2. Tiếp đến phần VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User

a. Tích vào mục Enable this account

b. Tích tiếp vào IPsec Tunnel

c. Nhấp OK

Cấu hình macOS
3. Chọn đến System Preferences >> Network và click “+”

a. Chọn VPN as Interface

b. Chọn IKEv2 as VPN Type

c. Nhấp vào Create


d. Nhập  IP WAN hoặc tên miền của Vigor Router làm địa chỉ máy chủ và ID Remote

e. Nhấp vào Authentication Settings

f. Chọn None as Authentication Settings

g. Gõ Pre-shared key as Shared Secret và nhấn OK

h. Nhấp vào Apply

4. Nhấn Connect để thiết lập VPN IKEv2

Sau khi VPN được kết nối thành công, chúng ta có thể kiểm tra trạng thái trên trang VPN and Remote Access >> Connection Management >> Remote Dial-in User Status.