Trang chủ Tags Restore

Tag: Restore

Cài đặt hoặc khôi phục lại Windows 8

Trong Windows 8, bạn thực sự có ba tùy chọn chính để phục hồi hệ điều hành: làm mới, cài đặt lại và khôi phục. Mặc dù tất cả các tùy chọn này có thể được sử dụng để phục hồi Windows, nhưng tất cả chúng đều hoạt động một cách khác nhau. Mỗi phương pháp...