Trang chủ Tags IIS

Tag: IIS

Hướng dẫn cài đặt FTP server trên windows sử dụng IIS

Bạn muốn cài đặt một máy chủ FTP an toàn trên Windows hoặc lưu trữ tập tin độc lập hoặc có phương tiện chỉnh sửa trang web của bạn được lưu trữ trên IIS (Internet Information Services) máy chủ web. Trong cả hai trường hợp, bạn có thể sử dụng một thành phần tùy chọn...