Trang chủ Tags Hacking

Tag: Hacking

9 bước tấn công một máy chủ

Quá trình tôi đọc sách mà tôi nghĩ 9 bước khi bạn xâm nhập vào 1 hệ thống. Lúc đầu tôi cũng lan man khi hack vào 1 hệ thống. Đâu phải hệ thống nào cũng lỗi SQLI,XSS,IIS...etc, để dễ dàng bạn log vào đâu. Nên đây là 9 câu thần chú khi xâm nhập...