Trang chủ Tags Deploy

Tag: Deploy

Triển khai phần mềm bằng Group Policy trong Windows Server 2012 R2

Trong bài này, hãy xem qua các bước đơn giản về cách chúng ta có thể triển khai phần mềm cho cơ sở hạ tầng của chúng ta bằng cách sử dụng GPO. Đối với bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng Adobe Reader X làm ứng dụng của mình. 1 - Trong máy chủ DC...